انواع آکواريوم
ساعت ۱:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/۳/٢٦  

انواع آبزی دان

   آکواريوم ها را بر اساس کاربرد و نقطه نظر های مختلفی تقسيم بندی می کنند.

۱- از لحاظ شوری آب:

آبزيدان ها از اين لحاظ به دو دسته آب شيرين (Fresh water) و آب شور (salt water)    تقسيم بندی می کنند . البته حد ميانه اين دو آب لب شور (Brakish water ) ناميده می شود.

۲- از لحاظ نوع بازآوری ماهيان :

از اين لحاظ هم ميتوان آکواريومها را به آکواريوم ماهیهای زنده زا و آکواريوم ماهی های تخم گذار تقسيم کرد.

۳- از لحاظ نوع زيستگاه و دکوراسيون :

از اين لحاظ هم می توان آکواريومها را به آبزيدانهای آفريقايی (مثل سيکليد های درياچه مالاوی) و آبزيدانهای آمازونی( مثلا برای ماهی آنجل يا آرووانا) و آکواريومهای آمريکايی (اکثرا برای سيکليد های کوتوله به کار ميرود)  و آکواريومهای نهر های آسيايی (اکثرا برای کپورماهيان استفاده ميشود ) و غيره تقسيم بندی کرد.

۴- البته آبزيدانها را ميشود با توجه به سختی آب و دما و نوع تغذيه ماهيان و وسعت آنها (مثل آکواريومهای شخصی و عمومی Public ) و .... هم دسته بندی کرد.

 


کلمات کلیدی: