کودتا در سرزمين ماهيان
ساعت ۱:۱٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/٦/٢٩  

کشور تایلند دستخوش کودتا شد .

تایلند نه تنها خاستگاه ماهیان زینتی بسیار زیادی است بلکه یکی از مهم ترین مناطق پرورش و صادرات ماهیات زینتی آبزی دانی جهان است .

بسیاری از گونه های تازه از این منطقه هنوز کشف می شوند و شاید رکورد آنها مربوط به ماهیان جنس بتا یا ماهی فایتر باشد .

آیا کودتا در وضع ماهیان یا تجارت آنها در منطقه تاثیری خواهد داشت ؟

betta simplex


کلمات کلیدی: