هولوکاست خزندگان در پریشان
ساعت ۱٠:٥٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/۱٢/۳  

دیده ام در بسیاری کشورها با نصب تگ و میکروچیپ و . . . موجودات خود را شماره گذاری و رد یابی می کنند در عوض ما در مناطق حفاظت شده انواع نسل کشی را تجربه می کنیم .و چه بهتر از آتش سوزی !

پرندگان ، دوزیستان ، خزندگان و . . . نابود می شوند تا زنجیره غذایی و شبکه زیستی فرو بریزند .

 

 

شرح مطلب را از زبان مژگان جمشیدی بخوانید

 

 


کلمات کلیدی: