خار زير چشم ماهی لوچ دلقک
ساعت ۱٢:٢۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٤/۱/٢۱  

اسم علمی ماهی لوچ ( بر وزن موج ) دلقک يا clown loach ؛

 Chromobotia macracanthus

(Bleeker 1852)

ميباشد که معنی اسم گونه آن يا macracanthus خار دراز "large thorn" است.

 که به علت وجود خارهايی در زير هر چشم اين ماهی زيباست.

خار های زیر چشم لوچ دلقک

آسيب ديدن همين خارها در زمان جابجايی و صيد با تور دستی است که باعث بيماری

 و مرگ ماهی در آکوآريومها می شود.

کاربرد اين خارهای زير چشم در ماهی هنوز نا مشخص است.

روش صيد آنها در طبيعت يا با استفاده از نی ها و بامبو های سوراخ شده است .

شکار لوچ با بامبو

و يا با استفاده از تورهايی که در بستر پهن می شوند.

 

در جمهوری چک و روسيه و فلوريدا توانسته اند آنها را با استفاده از هورمون وادار به

توليد مثل کنند.

بر گرفته از سايت :

http://www.bollmoraakvarieklubb.org/artiklar/praktbotia/clown%20loach.htm

 


کلمات کلیدی: