کود نهنگی و مزرعه های دریایی

آهن دفع شده از آبزیان عظیمی که به "نهنگهای عنبر" شهرت دارند می توانند با کود رسانی به مزارع گیاهان دریایی و افزایش رشد این گیاهان در جذب دی اکسید کربن موجود در هوا به اقیانوسها کمک کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محاسبات محققان استرالیایی نشان می دهد نهنگهای عنبر اقیانوس جنوبی سالانه در حدود 50 تن آهن در آب دریاها آزاد می کنند. این میزان آهن رشد گیاهان ریز دریایی از قبیل فیتو پلانکتونها که طی فتوسنتز باید دی اکسید کربن به خود جذب کنند را تحریک می کند در واقع این آهن به نوعی برای رشد فیتوپلانکتونها نقش کود را به عهده دارد.

در نهایت این فرایند منجر به جذب 40 هزار تن دی اکسید کربن از هوا خواهد شد، یعنی دو برابر دی اکسید کربنی که والها به واسطه تنفس در هوا آزاد می کنند. محققان در عین حال بر این باورند چنین فرایندی میزان منابع غذایی والها را نیز افزایش خواهد داد.

فیتوپلانکتونها اساس شبکه غذای آبزیان هستند و رشد این گیاهان کوچک به میزان مواد مغذی مورد نیاز آنها در آب، از جمله آهن محدود شده است.

طی بیش از یک دهه گذشته بسیاری از دانشمندان به منظور تثبیت شرایط آب و هوا آزمایش وارد کردن آهن به آب اقیانوسها را اجرا کرده اند؛ با این حال تمامی این آزمایشها موفقیت آمیز نبوده است. طی مشهورترین این آزمایشها در سال 2008 بیش از 6 تن آهن وارد آب اقیانوس جنوبی شد اما در مقابل هیچ نشانه ای از افزایش پایدار جذب دی اکسید کربن مشاهده نشد.

با وجود اینکه 40 هزار تن دی اکسید کربن از یک هزارم انتشار سالانه دی اکسید کربن به واسط مصرف سوختهای فسیلی کمتر است، محققان بر این باورند مجموع این میزان در سرتاسر جهان می تواند منجر به جذب مقادیر قابل توجهی دی اکسید کربن شود.

با وجود اینکه در حال حاضر تعداد والهای عنبر موجود در اقیانوسها در حدود چند صد هزار تخمین زده شده است، شمارش دقیق این موجودات بسیار مشکل است و کمبود آهن رشد فیتوپلانکتونها را در مناطق مختلف با محدودیت مواجه کرده است.

بر اساس گزارش بی بی سی، نکته مهم در مورد والهای عنبر این است که این موجودات جذب و دفع مواد غذایی را در جای ثابتی انجام نمی دهند و در عوض در اعماق دریاها تغذیه کرده و در نزدیکی سطح آب از بدن خود آهن دفع می کنند، در این ارتفاع فیتوپلانکتونها شانس بیشتری برای جذب نور و رشد کردن خواهند داشت.

 

استفاده از این خبر فقط با ذکر منبع " خبرگزاری مهر " مجاز است.

/ 0 نظر / 20 بازدید