معرفی وبلاگهای آکوآريومی

با درود

امروز ۲ وبلاگ آبزی دانی شاهکار را برايتان معرفی می کنم که در نوع خود بی نظير هستند و به راستی آبروی وبلاگ های آکوآريومی فارسی را حفظ ميکنند :

 

آموزش برپايی آکوآريوم به زبان فارسی

اين سايت بی نظير توسط يکی از بانوان ميهنم نوشته ميشود و بسيار کامل و بی مانند و حرفه ای است .

حلزون های سيب

اين وبلاگ تنها مرجع فارسی و تخصصی در مورد حلزون های آکوآريومی است .

 

برای هر دوشان  رستگاری آرزو می کنم .

                                                                                بدرود

/ 1 نظر / 9 بازدید
SHIVA

تو محشرررری :)