معرفی مرجان چشم گربه ای

 

 

نام عمومی : مرجان چشم گربه ای

نام علمی : Cynarnia lacrymalis

سایر اسامی : مرجان دکمه ای، مرجان چشم جغدی

معرفی :  این مرجان زیبا در واقع یک پولیپ منفرد  است که می تواند خود را باد نماید و گاهی به اندازه­ی یک بشقاب می رسد. اگر یک ماهی پهلو نقره ای درسته را روی صفحه ی این مرجان قرار دهید متوجه مهارت آن در گرفتن ماهی و هدایت آن به سمت دهان و بلع آن خواهید شد. به شرط حمل و نقل مناسب و تغذیه پیوسته، این مرجان به خوبی رشد خواهد نمود.  

شاخه­ی رده بندی : مرجانیان

خاستگاه : منطقه­ی هند و آرام

بیشترین طول : قطر آن به 35 سانتی متر می رسد.  

ویژگیهای آب : دما24 تا 28 در جه سانتی گراد

این مرجان دارای زئوگزانتلا می باشد اما در عین حال باید آن را تغذیه نمود. می توانید این مرجان را چند بار در هفته توسط ماهی پهلو نقره ای، تکه های گوشت سایر ماهی های دریایی و یا میگو تغذیه نمایید. گزارش شده که این مرجان نسبت به مواد شیمیایی که توسط شقایق های قارچی یا ماشروم ها و سایر مرجان های نرم ترشح می شود حساس می باشند و بهتر است که آنها را با هم در یک مخزن نگهداری نکرد. شقایق های Aiptasiaمی توانند باعث نابودی این مرجان شوند. پولیپ های گوشتی این مرجان می تواند ماهی هایی مانند فرشته ماهی های کوتوله، تانگ ها و خرگوش ماهیان که معمولا بی آزارند را وسوسه کنند که به آنها حمله نمایند. این مرجان ها معمولا در نواحی مسطح بستر و یا دیواره های عمودی مستقر شده و به استراحت می پردازند. این مرجان ها را نباید تحت نور شدید و یا جریان پیوسته ی آب قرار داد. گونه های جنس Scolymia(شبیه این مرجان می باشند با این تفاوت که فاقد جبه یا مانتل چند قسمتی و پر آب و نیمه شفاف می باشد. این مرجان قادر است تا ماسه ها و مواد زائد را از سطح خود دور نماید.  

 

بخشی از کتاب بی مهرگان آکوآریومی آب شور

 

/ 0 نظر / 23 بازدید