ماهی آنجل ترانسژنیک فلئور سنت

پژوهشگران تایوانی متاسفانه باز هم ماهیان نورتابان تراریخته یا ترانسژنیک تولید نمودند که همچون گونه های بدبختی مانند ماهی گورخری (زبرا) و مداکایی که قبلا ساخته شده بودند ، قادرند در تاریکی نور نولید نمایند. 

ماهیانی که این دفعه مورد هدف این تحقیقات غیر قابل توجیه قرار گرفتند عبارتند از ماهی آنجل یا فرشته ماهی آب شیرین و سیکلید زندانی :

 

 

 

احتمالا تولید سیکلید زندانی نورتابان ساده تر از فرشته ماهی بوده است. 

بیان شده که پس از گذشت یک سال که کنترل های لازم برای اطمینان از بی خطر بودن این ماهی برای محیط زیست سپری شد ( اطمینانی که هرگز حاصل نمی شود !) در سال 2012 شاهد آنجل ها و سایر سیکلیدهای درخشان در بازار های آکوآریومی خواهیم بود.

 

/ 0 نظر / 27 بازدید