والنتاین را مقدس کنیم

روز والنتاین یا روز عشاق (که دوست داشتم آن را روز مجنون بنامم) چه خوب و چه بد به فرهنگ ما راه یافته. صرف نظر از اینکه علت این راه یابی چه بوده است - شاید نبود شادابی و مراسم مشابه در زندگی اجتماعی دوران معاصر - هر ساله در روز چهاردهم فوریه جوانان شاداب ایرانی با خرید هدایایی برای محبوب خود این روز نسبتا جهانی را جشن می گیرند. 

به غیر از گل و شیرینی و کارت پستالهای عاشقانه، وجه دیگر این جشن خرید هدایای گران قیمتی است که برخی از آنها فقط چند روزی در خاطره خواهند ماند و پس از آن فراموش می شوند. چه می توان کرد که این روز جاودانه شود !

شاید یک راهش این باشد که به نام محبوبمان پول ناقابلی را خرج نماییم تا کودک بیماری در نوروز لباس نو بر تن کند. و رسید سپاس این عمل نیکو کارانه را به او بدهیم. من این کار را کردم. مزه اش واقعا گوارا بود !

http://www.mahak-charity.org/shadi.php

/ 2 نظر / 23 بازدید
ش. محمودی

like

که چی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟