سهم هر ایرانی ، یک و نیم قطعه ماهی آبزی دانی !

این ارقام ، مصرف ماهی زینتی در ایران است:
110 میلیون قطعه تولید داخل و 14.5 میلیون قطعه ماهی زینتی وارداتی در سال 1390. به عبارتی به ازای هر ایرانی نزدیک یک و نیم قطعه ماهی زینتی در سال گذشته عرضه شده است؛ اهمیت موضوع تا حدی روشن شد!

منبع خبر :

عصر ایران

/ 0 نظر / 24 بازدید