نخستین گزارش تکثیر دوشیزه ماهی دم زرد در ایران

 

نخستین گزارش تکثیر دوشیزه ماهی دم زرد در ایران

 * فربد امامی لنگرودی  

 باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان

 

The First Record of Breeding Yellowtail Damselfish in Iran

برای اطلاعات بیشتر به کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی رجوع نمایید

http://icab2011.um.ac.ir/index.php?module=htmlpages&func=display&pid=1

/ 0 نظر / 47 بازدید